MIĘDZY WŁADZĄ A NAUKĄ

Kropkę nad „i” postawił Karol Marks pisząc, że „filozofowie rozmaicie objaśniali świat, chodzi jednak o to, aby go zmienić”; oznaczało to m. in., że należy zwrócić uwagę na konieczność łączenia trafnej diagnozy ze skuteczną terapią w procesie prze­twarzania otaczającej rzeczywistości.Gdy ogarniamy syntetycznym rzutem oka wzajemne stosunki między „władzą” a „nauką” aż do przełomu XIX i XX w., widzimy, że ukła­dały się one według zasad mniej lub bardziej świadomego swych celów mecenatu; trudno na­tomiast byłoby doszukać się czegoś, co zasługi­wałoby na miano racjonalnie uprawianej poli­tyki wobec nauki, której popieranie nie wykra­czało najczęściej poza pomoc materialną udzie­laną w zamian za realizowanie różnego rodzaju intelektualnych „usług”.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)