MIMO BRAKU DANYCH

Pomimo braku szczegółowych danych na temat każdego rodzaju działalności wydaje się, że nie­wielu uczonych porusza zagadnienie związane z ich specjalnością, poszukiwaniem nowych te­renów poznawczych, finansowaniem badań na­ukowych, problemami pedagogicznymi, potrze­bami państwa itp.Należy podkreślić tu znaczenie związków za­wodowych, których celem jest propagowanie wiedzy naukowej, wskazywanie właściwego jej wykorzystania i polepszenie warunków pracy naukowców. W tym ostatnim punkcie działal­ność stowarzyszeń jest najmniej skuteczna. Na­wet przy braku dokładnych danych wystarczy rzut oka na listę członków biura różnych towa­rzystw naukowych — a zwłaszcza towarzystw dawnych i znanych — aby stwierdzić, że więk­szość stanowią osoby w wieku dojrzałym, cie­szące się prestiżem, zajmujące kierownicze sta­nowiska w różnych organizacjach i instytucjach.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)