MIMO ISTNIENIA UNIWERSYTETÓW

Mimo istnienia wielu uniwersytetów, aka­demii itp. instytucji, na których terenie spoty­kali się liczni uczeni różnych narodowości, ich kontakty miały przeważnie charakter indywi­dualny, najbardziej zresztą istotny dla rozwoju stosunków naukowych. Niewątpliwie jednak za­letą mnożących się od tamtych czasów różnych międzynarodowych instytucji było nadanie tym indywidualnym kontaktom charakteru bardziej trwałego i częstotliwego. W drugiej połowie XIX w. pojawiły się pierwsze międzynarodowe unie grupujące przedstawicieli poszczególnych dyscyplin naukowych, a w 1900 r. powstało mię­dzynarodowe stowarzyszenie akademii nauk, którego niełatwą działalność przerwała I wojna światowa. Wreszcie w 1931 r. utworzono Mię­dzynarodową Radę Unii Naukowych (ICSU), bę­dącą do dziś organizmem koordynującym poczy­nania rosnącej z roku na rok liczby różnorod­nych unii naukowych.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)