MŁODZI PRACOWNICY

Ale i te problemy nie odsłaniają wszystkich trudności obecnego systemu szkoleniowego, któ­ry nie chce być tym, czym był. Oto zarówno młodzi pracownicy nauki, jak i studenci stają się coraz bardziej aktywnym elementem wyż­szych uczelni i przestają traktować studia jako przywilej, w przekonaniu, że stanowią one naj­bardziej skuteczny instrument koniecznej ko­rekty dotychczasowego kierunku polityki nau­kowej, która — jak pisał „Times” w czerwcu 1968 r. — każe rządom budować rakiety mię­dzyplanetarne i samoloty o szybkości ponad- dźwiekowej zamiast powiększać ilość szkół i do­mów mieszkalnych. W zakresie postulowanego programu nauczania przejawia się to w prefe­rowaniu nauk obejmujących całokształt nauki człowieku i jego środowisku społecznym przyrodniczym oraz uprawianiu nauk inter­dyscyplinarnych, mających charakter prakseolo- giczny, tj. pozwalających ingerować w całość zjawisk życia codziennego.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)