NA POTRZEBY NAUKI

Sprat podkreślał też z naciskiem, że równocześnie we Francji król nie szczędził pie­niędzy na potrzeby Akademii Nauk.Nie chodziło jednak o pomoc finansową, lecz stosunek władzy do nauki w ogóle. Sprat przyznaje, że można sobie wyobrazić państwo, w którym nauka i sztuka nie istniałyby w ogóle, co, być może, zapewniłoby bezwzględne posłu­szeństwo poddanych. Stwierdza jednak, że taki stan rzeczy zasługiwałby raczej na miano nie­wolnictwa. Oznaczałoby to też, że człowiek po­sługujący się rozumem byłby traktowany jako istota zdegenerowana, niezdolna do społeczne­go współżycia.Na tym ogólnym tle kreśli Sprat obraz pożyt­ków płynących z uprawiania nauki — zarówno dla państwa, jak i dla całej ludzkiej społecznoś­ci. Na pierwszy plan wysuwają się dwie dodat­nie cechy ludzi oddanych nauce: skromność przekonanie o konieczności dyskutowania na temat spornych zagadnień.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)