NA PRZEŁOMIE WIEKÓW

Mimo że na przełomie XVII i XVIII wieku uczeni japońscy zdołali niejednokrotnie dowieść swej oryginal­ności (dotyczyło to głównie matematyki i medy­cyny), to jednak zakaz studiowania europej­skich dzieł naukowych uniemożliwiał im kon­takt z przodującymi osiągnięciami nauki. I cho­ciaż już od XVI w. wpływy nauki europejskiej przedostawały się potajemnie do Japonii, dopie­ro jednakże od 1720 r. można mówić o przełomie w dziejach japońskiej myśli naukowej. Wtedy bowiem zakaz ten został oficjalnie cofnięty, a awangardowa elita samurajów zaczęła odda­wać się studiom nad nauką holenderską, jaka przenikała do Japonii dzięki bliskości holender­skich kolonii. Reszty dokonała likwidacja szo- gunatu i restauracja cesarstwa, a w szczególnoś­ci „oświecona polityka” cesarza Mutsuhoto, któ­ry walnie przyczynił się do przeszczepienia do Japonii nauki zachodnioeuropejskiej.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)