NASTĘPNY KROK

Następ­nym krokiem w tym samym kierunku było pierwsze na terenie Afryki zwrotnikowej ko­lokwium na temat polityki naukowej, jakie UNESCO zorganizowało w lipcu 1967 r. w Jaunde na zaproszenie rządu republiki Kameru­nu . Te dwa wydarzenia sprawiły, że badania naukoznawcze w krajach afrykańskich przybra­ły postać bardziej jednolitą, a programy badaw­cze różnych państw zostały uzgodnione. Dzięki temu minął już okres konfrontacji poglądów przedstawicieli poszczególnych afrykańskich społeczności uczonych, zaczął się etap następ­ny, w którym społeczności te przybierają cha­rakter nowożytny, stając się — co najważniej­sze — czynnikiem katalizującym rozwój nie tyl­ko ekonomiki tych krajów, ale także Lh świa­domości narodowej, często jeszcze tamowanej przez przynależność plemienną.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)