NAUKA RADZIECKA

Wiadomo, że nauka radziecka jako dziedzina zatrudnienia rozwija się bardziej niż inne dzie­dziny. Ale tempo szkolenia personelu nauko­wego o najwyższych kwalifikacjach w ciągu 15 lat (1950—1964) nie było tak szybkie, jak tempo wzrostu ogólnej liczby pracowników nauki. Z tego powodu udział naukowców w życiu eko­nomicznym, społecznym i politycznym kraju zmienił się pod koniec roku 1965 spadając z 33% do 20%, co jest oznaką rosnącej potrzeby zatrud­nienia wysoko kwalifikowanego personelu nau­kowego. Toteż w ciągu ostatnich lat przedsię­wzięto w ZSRR szereg środków w celu przy­śpieszenia tempa szkolenia kadry naukowej, przy równoczesnym zwiększeniu wymagań co do jakości prac doktorskich i kandydackich.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)