NAUKA WSPÓŁCZESNA

Nauka współczesna, zaszczepiona na gruncie tych tradycji, została przeniesiona do Indii przez Brytyjczyków. W pojęciu hinduskim, które od­rzucało ewolucję nauki współczesnej i jej pod­stawy, nauka wydawała się po prostu inną tra­dycją, gdyż związana była z inną religią i z in­nym językiem. Wprowadzenie nowoczesnej nau­ki napotkało na gruncie hinduskim trzy główne przeszkody. Przede wszystkim nauka znalazła zastosowanie i została wprowadzona tam, gdzie mogła służyć interesom panujących. Po drugie, kształcenie naukowe miało na celu utworzenie wielu dyscyplin , a nie uformowanie takiego po­ziomu umysłowego, który pozwoliłby widzieć w nauce instrument przemian intelektualnych i społecznych.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)