NAWET NAJBOGATSZE PAŃSTWA

Ani w ojczyźnie Renana, ani w innych kra­jach nie słuchano tych rad zrodzonych z fascy­nacji rozwojem nauki. Coraz bogatsi i coraz ostrożniejsi kapitaliści nie kwapili się do dzie­lenia swych dochodów z uczonymi, a rządy nie widziały potrzeby finansowania badań, których rezultaty nie wzmacniały bezpośrednio skarbu państwa. Kiedy w 1888 r. Helmholz mógł wresz­cie otworzyć laboratoria instytutu badającego problemy techniczno-fizyczne, subsydia umożli­wiające rozpoczęcie prac w tej „państwowej” instytucji (oficjalna nazwa głosiła, że jest to „Reichsansta.lt ’), otrzymał nie od państwa, lecz od prywatnej firmy Siemensa.Nawet najbogatsze państwa nie zawsze umia­ły wtedy kalkulować tak, jak potrafili to już robić prywatni kapitaliści i dopiero kolejne woj­ny (tym razem już światowe!) nauczyły je tej sztuki.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)