NIEPRZYSTOSOWANE MODELE

Jednakże ani model „akademicki”, ani „fun­dacyjny”, ani wreszcie „uniwersytecki” nie okazał się dostatecznie przystosowany do lawi­nowo narastających potrzeb nowoczesnego ży­cia przede wszystkim z uwagi na zbyt ograniczo­ne kryteria doboru problematyki. Z jednej bo­wiem strony projekty były kwalifikowane przez społeczności uczonych, z drugiej jednak uznanie dla zasług osobistych najwybitniejszych nawet reprezentantów tych społeczności nie wy­starczało tam, gdzie na plan pierwszy wysuwały się inne kryteria: użyteczności dla gospodarki narodowej i związanej z nią skuteczności badań; w ten sposób decydująca rola przypadła pań­stwu, co sprawiło, że w całej niemal Europie i w Stanach Zjednoczonych rozwinęła się „sieć instytucji państwowych spełniających w zakre­sie nauki zadania służby publicznej” .

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)