NIEZBĘDNY PRZEGLĄD

W każdym jednak kraju docenia się wagę tego problemu; np. w NRF w większości krajów (Ldnder), tj. w siedmiu na ogólną liczbę dziesięciu istnieją specjalne instytuty kształce­nia nauczycieli. W ścisłej współpracy z uniwer­sytetami i szkołami wyższymi różnego typu organizują one ogólnodostępne seminaria, kolo­kwia, konferencje, cykle wykładów itp., przy czym ostatnio szczególnie rozwija się nowa dy­scyplina, dotycząca wiedzy o stosunkach mię­dzyludzkich (Gemeinschaftskunde), co zresztą nie jest zjawiskiem wyjątkowym, zważywszy szczególnie duże zainteresowanie naukami człowieku i społeczeństwie.Ten przegląd był niezbędny dla wykazania, że już choćby tylko sama różnorodność kształcenia dokształcania przyszłych pracowników’ nauki dowodzi licznych przekształceń, jakim podlega dzisiejsze nauczanie „trzeciego stopnia”; jeszcze w XIX w. miało ono postać jednolitą i funkcjo­nowało jako tradycyjny uniwersytet, dziś nato­miast w każdym kraju roi się od politechnik, akademii, instytutów itd.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)