NOWATORSTWO IDEI

Bacon zdawał so­bie sprawę z nowatorstwa tej idei, gdyż pisał, że nie wystarczą drobne retusze istniejącego sta­nu rzeczy i że konieczne jest dokonanie odnowy „od najgłębszych fundamentów”. Przełom pole­gać miał na zajęciu aktywnej postawy wobec nauki, dotąd — zdaniem Bacona — zbyt często skazanej na bierną kontemplację świata; odtąd nie tylko reprezentanci sztuk wyzwolonych, ale i ludzie pomnażający i doskonalący dobra mate­rialne (tj. oddający się zajęciom będącym za­przeczeniem „czystej nauki”) uważani być mieli za łjczonych, Co więcej: Bacon postulował zespołowość wysiłków, gdyż w ramach organiza­cyjnych Domu Salomona współpracować mieli pracownicy nauki różnych szczebli i rodzajów (informatycy, erudyci, administratorzy itp.), choć niektóre pomysły w tym zakresie były wątpliwe, jak np. pomysł „taśmowego” wyko­nywania zadań (następca przejmuje od poprzed­nika rezultaty jego badań w celu dalszego ich opracowania).

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)