NOWE DZIEDZINY DZIAŁANIA

Wraz z pojawieniem się nowych dziedzin dzia­łania — a związane to było z uzyskaniem przez kraje arabskie niepodległości — powstały możli­wości specjalizacji indywidualnej oraz kształcewarzystwach, o których zgromadzono informa­cje; sięga około 95 000. Warto zaznaczyć, że naj­liczniejsze są stowarzyszenia lekarzy i inżynie­rów. Przynależność do wielu stowarzyszeń wzrasta wraz z wiekiem. Naukowcy wstępują do stowarzyszenia przeważnie w wieku 21—30 -lat, w wieku 40—45 lat należą do 2 stowarzyszeń, w późniejszym wieku — do trzech.Jak ludzie naulki oceniają swoją przynależ­ność i co robią w stowarzyszeniach naukowych? Towarzystwa organizują egzaminy (z których 15% dotyczy nauk inżynieryjnych i technologii), utrzymują biblioteki, wydają biuletyny, organi­zują kolokwia, zebrania i coroczne konferencje.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)