NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE

Poza tym, mając ultra­nowoczesne wyposażenie techniczne, chciałoby się opracowywać najnowocześniejsze problemy badawcze, co jest mało korzystne dla krajów rozwijających się, nie będących jeszcze na tym etapie.Jeśli 2/3 naukowców opuszczających uniwer­sytety nie kieruje się do pracy w przemyśle opartym na bazie naukowej, a zwłaszcza apara­turze precyzyjnej, niemożliwe okaże się — jak zauważył Derek de Solla Price — wykorzysta­nie potencjału naukowego i technologicznego, który stworzyło szkolnictwo wyższe. Jeśli kraj będzie kontynuował politykę importu aparatury naukowej z zagranicy, popierając w ten sposób badania i przemysł obcy, to nie wykorzysta od­powiednio własnej wykwalifikowanej siły robo­czej.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)