ODDZIAŁY I WYDZIAŁY

Wzniesiono tu także budynki dla instytutów: geologicznego, biologicznego, ekono­micznego i energetyki. Wiele terenowych od­działów Akademii Nauk znajduje się w poszcze­gólnych regionach autonomicznych. Inne od­działy pracują w dużych ośrodkach gospodar­czych, które są zasobne w surowce naturalne, tak jak np. jest to na Uralu, Dalekim Wschodzie i na Półwyspie Kola.Jeszcze jednym przykładem ilustrującym rea­lizację konsekwentnej polityki w tej dziedzinie jest stały wzrost liczebności kwalifikowanej ka­dry naukowców i ich sukcesy w przeprowadza­niu badań naukowych.Oddziały i wydziały Akademii Nauk są kom­pleksowymi ośrodkami naukowymi, które w bezpośrednim znaczeniu tego słowa są bliskie produkcji, a więc podstawowych problemów rozwoju gospodarczego i kulturalnego różnych regionów ekonomicznych.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)