OGRANICZENIE KONCEPCJI

Te koncepcje ograniczają rolą nauki, która pojmowana jest jako dyscyplina fiłozofiezno-teoretyczna, a nie jako narzędzie przemian inte­lektualnych i społecznych, toteż aby zrozumieć tę postawę, należy się cofnąć do dawnych cza­sów i tam szukać genezy interesującego nas zja­wiska. W średniowiecznej tradycji naukowej, która przetrwała w Indiach do połowy XIX wieku, nauka była sprawą osobistych powołań i była ściśle związana z religią i filozofią. Działalnością naukową zajmowały się poszczególne osoby, które poświęcały temu swe życie. Nie można więc mówić o istnieniu jednej tradycji nauko­wej, lecz o wielu tradycjach związanych z róż­nymi religiami, filozofiami i językami. Trady­cje te sięgają różnych epok i pochodzą z różnych okresów historycznych, jednak przetrwały one konkurując ze sobą o odegranie dominującej ro­li w kulturze.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)