OKRES TRWANIA

Japonia przy końcu okresu trwania szogunatu Tokugawa liczyła prawie trzydzieści milio­nów ludzi, którzy żyli pod bezpośrednim pano­waniem około 300 feudałow. W tym czasie wprowadzono osobne szkoły dla kształcenia sy­nów samurajów, tzw Hanko (szkoły „kastowe”), i osobne dla dzieci pochodzących z klas niższych robotniczych, chłopskich i biedoty; były to tzw. Terakoya, czyli małe, prywatne szkółki’ele­mentarne. Wnioskując z tego stwierdzić można, że Japonia w końcowym okresie szogunatu nie była bynajmniej krajem barbarzyńskim, gdyż ludność miała możność nauki, a — jak wiemy — kultura bazowała na dorobku chińskiej kultury klasycznej. Ogólnie biorąc, Japończycy posia­dali wystarczający zasób wiedzy niezbędnej w życiu codziennym i jednocześnie bliska im była kultura klasyków chińskich.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)