OPINIA NAUKOWCÓW

Jaka jest opinia samych naukowców na temat ich warunków pracy? Ogólnie rzecz biorąc, uwa­żają oni, że wykonują zajęcie aktywne i zdają się być zadowoleni z istniejących warunków pracy. Jednakże dokładniejsze analizy wykaza- ły, że istnieją ścisłe związki między pensją nau­kowca, jego statusem społecznym, autonomią, jaką cieszy się w prowadzeniu badań, i sposo­bem, w jaki jego prace są oceniane przez wyższe czynniki. Naukowcy, którzy zdobyli wykształ­cenie za granicą, mają odmienne zdanie na te­mat warunków pracy. 50% przebadanych z tej grupy sądzi, że warunki pracy w Indiach są gor­sze i ich wysiłki byłyby lepiej spożytkowane, gdyby pracowali za granicą. Druga połowa prze­badanych z tej grupy nie żałuje swego powrotu do kraju. Warto zaznaczyć, że naukowcy dobrze zarabiający nie żałują powrotu do Indii bez względu na warunki pracy.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)