OSIĄGNIĘTY EFEKT

Efekty tego rodzaju można osiągnąć — jak już wiemy — dwiema drogami: albo adaptując tra­dycyjne typy społeczności uczonych do potrzeb nowożytnego państwa, albo też tworząc no­wą strukturę organizacyjną tych społeczności. W obu przypadkach rola elementów odziedziczo­nych po poprzednich generacjach jest różna, ale i tu, i tam przeszłość stanowi punkt wyjścia te­raźniejszości i przyszłości nauki. Podczas gdy Stany Zjednoczone pozostały na ogół wierne tra­dycyjnej strukturze życia naukowego kraju (co nie wyklucza gruntownych zmian w stosunkach łączących uniwersytety, towarzystwa naukowe i przemysłowe laboratoria oraz modyfikacji ich węzłów z polityką państwa), to Związek Ra­dziecki wytworzył nowe formy działalności uczonych, w których dominująca rola przypa­dła Akademii Nauk, jako instytucji centralnej, koordynującej lwią część intelektualnych po­czynań kraju.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)