OŚWIECENI WŁADCY

Oświeceni wład­cy potrzebowali oświeconych doradców poma­gających im w rządzeniu państwem, a tego ro­dzaju doradztwo nie było możliwe bez trafnego rozeznania bogactw naturalnych kraju, możli­wości płatniczych podatników, zdolności pro­dukcyjnych manufaktur, zasobów pieniężnych kupców i bankierów itd. Rządzący słusznie spo­dziewali się, że im większy zasób konkretnych informacji w tych dziedzinach posiadać będą ich coraz liczniejsi współpracownicy, tym większy będzie rozwój ekonomiczny kraju. Kształtująca się w ten sposób unia polityki i nauki miała po­czątkowo charakter unii personalnej (tj. współ­pracy między „uczonym” a „politykiem”), ale z biegiem czasu przeradzała się w realną, gdy między „władzą” i „wiedzą” wytwarzały się po­wiązania instytucjonalne oparte na obustron­nych korzyściach.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)