OTWARTA STRUKTURA

. „Tylko całkowicie otwarta struktura społeczna oparta na wielostronnym i wielowymiarowym współdziałaniu — struktura typu wzajemnego rozwoju — stworzyć może właściwy klimat dla działalności naukowej” — pisze Richta  i w dalszym ciągu snuje rozważania na ten temat twierdząc, że w społeczeństwach burżuazyjnych wynaleziono co prawda pewną konstrukcję po­mocniczą, która rozwiązała ten problem nadając mu postać koncepcji „autonomii nauki”, ale by­ło to rozwiązanie prowizoryczne, bo w dobie dzisiejszej nauka — przenikając do całego życia społecznego i ekonomicznego — wymaga stoso­wania wobec niej odmiennych, aczkolwiek ogól­nie przyjętych reguł.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)