PARTNERSTWO UCZONYCH

Perspektywy trwającej już w niektórych krajach, a w innych zbliżającej się, rewolucji naukowo-technicznej zmuszają nas do przemy­ślenia zagadnień, jakie niosą wydarzenia doko­nujące się w obrębie trójkąta, którego pole wy­znaczają trzy pojęcia: nauka, społeczeństwo.Będąca już dziś truizmem współza­leżność między nauką, społeczeństwem i polity­ką, zobowiązuje każdego, kto zamierza zająć się tym problemem, do dokonania wyboru, tj. do omówienia jedynie tych zagadnień, które zwią­zane są z określonym punktem widzenia, zaw­sze przecież w pewnym sensie indywidualnym; kto więc pragnie zająć się problematyką spo­łeczności uczonych, podporządkować się musi surowym kryteriom wyboru — nakazują cne za­jąć się kilkoma zagadnieniami najważniejszyminajbardziej typowymi zarazem, tymi które wy­nikają z ustawicznej konfrontacji nauki i po­trzeb społeczeństwa.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)