PEWNE ZASADY

Pewne zasady polityczne, które stosuje społeczeństwo dla ustalenia struktury hierarchicznej lub zapewnienia właściwego funkcjonowania, można również spotkać w ży­ciu naukowym. Występuje tu nie tylko sprawa wyboru między różnymi sposobami konstytuo­wania struktury (wybory z jednej strony, a z drugiej strony nominacje i powoływanie na sta­nowiska przez wysokie autorytety), lecz chodzi również o to, że dwie zasady mogą być rozma­icie kombińowane, np. kojarzenie wyborów de­mokratycznych w ich czystej formie z nomina­cjami lub z wcześniejszym aprobowaniem kan­dydatur. Inne rodzaje stosunków społecznych w środowiskach naukowych, stosunki ludzkie typu osobistego, zależą też w pewnej mierze od cech wrodzonych człowieka i tradycji danego społeczeństwa, a głównie jego kultury etycznej.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)