PŁYNNOŚĆ GRANIC

Charakterystyczne jest utworzenie uniwersy­tetów w oparciu o siły naukowe zakładów aka­demickich, jak np. w Nowosybirsku, co świadczy płynności granic między potencjałem nauko­wym akademii i uniwersytetów.Wyjaśnia to fakt zredukowania liczby nauko­wych zakładów akademickich — w okresie od 1960 do 1965 — w odniesieniu do Akademii Nauk z 241 do 193, a w odniesieniu do akademii poszczególnych republik z 389 do 349. Naturalna droga dalszego rozwoju prowadziła do utworze­nia nowych akademickich zakładów naukowych: tak w roku 1967 liczba ta wzrosła z 215 do 351. W Związku Radzieckim cały system akademic­kich instytucji naukowych, które w przybliże­niu skupiają około 1/5 potencjału naukowe­go, odgrywa coraz większą rolę w strukturze nauki.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)