POD WPŁYWEM DOŚWIADCZENIA

Pod wpływem doświadczenia społecznego (w szerokim znaczeniu tego słowa) idea formowa­nia ośrodków naukowych przeszła trzy stadia. Każde z nich zawierało doświadczenie poprzed­nich form organizacji ośrodków naukowych. W pierwszym stadium czynnikiem determinu­jącym rozwój — od szkół starożytnych myśli­cieli aż do uniwersytetów jako ośrodków nau­kowych w średniowieczu — była głównie po­trzeba praktyki pedagogicznej. W drugim sta­dium — od pierwszych naukowych laborato­riów badawczych (w ramach systemu zakładów przemysłowych) do ośrodków naukowych, które nie ograniczają się do szkolenia personelu, ale specjalizują się w dziedzinie badań naukowych i praktycznym zastosowaniu wyników nauki — czynnikiem determinującym przy wyborze kie­runków szkolenia specjalistów były potrzeby produkcji.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)