PODEJMOWANIE I REALIZACJA BADAŃ

Jak łatwo się domyślić, chodzi o grupę państw socjalistycznych, a głównie ZSRR. W państwach tych naczelną rolę w podejmowaniu i realizacji prac badawczych mają akademie nauk, a nie uniwersytety, którym przypadła rola przede wszystkim (choć nie wyłącznie) dydaktyczna. Wydatki skarbu państwa na potrzeby szeroko rozbudowanych placówek akademii są w tych państwach kilkakrotnie wyższe niż sumy prze­znaczone na potrzeby szkolnictwa wyższego. Główny wysiłek skierowany jest ku doskonale­niu pracowników zatrudnionych w akademiach: wolni od obowiązków dydaktycznych, mogą oni koncentrować swe wysiłki zarówno na bada­niach naukowych, jak i na doskonaleniu włas­nych umiejętności. Proces ten dokonuje się jed­nak przede wszystkim na drodze indywidualnej, tj. w obrębie poszczególnych placówek kiero­wanych przez doświadczonych pracowników umysłowych, członków akademii („akademi­ków”).

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)