PODSTAWOWA CZYNNOŚĆ

Jest to czynność podstawowa przy sporządzaniu planów badań naukowych powiązanych z planem rozwoju społecznego. Je­żeli bowiem w procesie badawczym uznaie sie za rzecz celową oddzielanie elementów teore- yczno-poznawczych od elementów wartościują­cych, to nie oznacza to bynajmniej postulatu wyrugowania refleksji aksjologicznych z rozwazan dotyczących polityki naukowej, gdyż nie może ona traktować nauki jako automatycznego systemu będącego rezultatem wysiłku umysło­wego. Przeciwnie: potrzeba zajmowania posta­wy oceniającej rolę poczynań naukowych w przeobrażaniu środowiska ludzkiego wydaje sie scisle związana z dążeniem do poddania sądów rygorom myślenia naukowego, co z kolei zakła­da potrzebę takiego funkcjonowania nauki, któ­re odpowiadałoby dobrze rozumianym intere­som jednostek i zbiorowości.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)