PODZIAŁ WEDŁUG WIEKU

Podział według wieku 105 000 na­ukowców z najwyższym stopniem uniwersytec­kim (tzn. z wyjątkiem posiadaczy dyplomów ukończenia studiów lekarzy i inżynierów) przed­stawia się następująco: 66% — poniżej lat 30, ok. 90% — poniżej lat 40.Większość naukowców pochodzi z ubogich ro­dzin nie mających często żadnego wykształcenia. Być może w Indiach, jak i w innych krajach,wiele osób poświęca się nauce ze względu na większe szanse i lepsze możliwości zatrudnienia. W dobie obecnej twierdzenie to jest jeszcze bar­dziej prawdziwe, gdy weźmiemy pod uwagę ekspansję nauki i techniki, jaka nastąpiła tam od chwili wyzwolenia.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)