POMOC Z ZEWNĄTRZ

Coraz bardziej jednak staje się oczywiste, że nie pomoc z zewnątrz, lecz współdziałanie orga­nizacji międzynarodowych i narodowych zapew­nić może skuteczność racjonalnie przemyślanej polityki naukowej Trzeciego Świata. Wystarczy odwiedzić choćby jeden naukowy ośrodek afry­kański lub przeczytać choćby jedną publikację dotyczącą palących problemów naukowych państw wschodnio- czy zachodnioafrykańskich, aby przekonać się, jak wielką rolę przywiązują tam do koordynacji nie tylko na szczeblu naro­dowym, ale i ponadnarodowym. Kiedy uczony kenijski kończy swój artykuł stwierdzeniem, że dla wszystkich państw afrykańskich najlep­szym rozwiązaniem byłoby skoncentrowanie wysiłków naukowych w kilku ośrodkach, które pozostawałyby w stałym kontakcie z najwybit­niejszymi instytutami naukowymi świata, i kie­dy stwierdzamy, że opinia ta zgodna jest całko­wicie z poglądem przedstawiciela UNESCO wy­stępującego na jednej z afrykańskich konferen­cji.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)