POMYSŁY UCZONYCH

Taki właśnie charakter mają pomysły Bacona i Leibniza. Pierwszy zarysował projekt utworze­nia Domu Salomona w słynnej Nowej Atlanty­dzie (1625), drugi — w listach do kronprinza Fryderyka III, cara Piotra I i teologa D. E. Ja­błońskiego — przedstawił projekty utworzenia towarzystw naukowych mających na celu upra­wę nauk, sztuk i umiejętności (Societates Scien- tiarum et Artium), sam zaś został w 1700 r. pierwszym prezesem berlińskiej Akademii Na­uk. Zakładanie towarzystw naukowych by ło jed­ną z idei przewodnich Leibniza, który z całą świadomością zmierzał do stworzenia w każdym kraju rozwiniętej sieci tego rodzaju towarzystw co — jak się spodziewał — przyczynić się miało do ożywienia życia intelektualnego i postępu nauki.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)