POTRZEBA UCZONYCH

Jeśli więc nie jest prawdą, że Republika nie potrzebowała uczonych i jeśli wiadomo, że ode­grali oni tak wielką rolę w ciężkich chwilach Republiki, jak wytłumaczyć motywy, które skłoniły tak licznych członków Konwentu do le­kceważenia uczonych i jak wyjaśnić egzekucję Lavoisiera i samobójstwo Condorceta, który uprzedził wyrok rewolucyjnego trybunału. Od­powiedź ułatwi nam może takie oto sformuło­wanie pytania: „Jakich uczonych Republika nie potrzebowała?” Protokóły obrad Konwentu do­wodzą niezbicie, że potępiono zarówno „uczo­nych posiadaczy przywilejów”, jak i „erudytów”, „metafizyków” oraz „pięknoduchów”; wypływało to z przekonania, że uczeni winni po­święcać się przede wszystkim (jeśli nie wyłącz­nie) problemom praktycznym, czyli inaczej mó­wiąc, że działalność ich winna przynosić Repu­blice pożytek, przy czym miano na myśli pożytki natychmiastowe i elementarne.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)