POWIĄZANIA Z PRZEMYSŁEM

Zagadnienie powiązań z przemysłem nie ujawnia jednak całej złożoności problemu obec­nego szkolnictwa wyższego. Najogólniej można ten problem sformułować jako konfrontację no­wego społeczeństwa z dawnym szkolnictwem. Ze strony państw przejawiło się to jako koniecz­ność adaptowania całego systemu nauczania (a więc nie tylko szkół wyższych) do potrzeb re­wolucji naukowo-techniczej, a głównie do tak szybkiego tempa rozwoju nauki, że większość ludzi skazana jest w istocie na dożywotnie do­kształcanie się (kształcenie ustawiczne jest dziś synonimem wszelkiego kształcenia). Staje się przy tym rzeczą coraz bardziej oczywistą, że do­skonalenie nauczania nie może być dokonywane przez ciągłe wydłużanie czasu nauki i że funk­cjonowanie wyższych uczelni nie może zakładać separacji między działalnością dydaktyczną i ba­dawczą.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)