POWSTAŁA ALTERNATYWA

W takiej sytuacji powstała alternatywa: albo modyfikować wyższe uczelnie, albo — oddziela­jąc niektóre placówki dydaktyczne od badaw­czych — rozwijać w nich odmienny typ szkole­nia kadr naukowych na najwyższym poziomie. Nie licząc przykładów mniej typowych oraz po­mijając rozwiązania pośrednie, wymienić moż­na dwa kraje reprezentujące dwie odmienne drogi — USA i ZSRR.Jednym z rzucających się w oczy przejawów centralnej pozycji uniwersytetów w USA jest fakt, że w roku akademickim 1964/5 wydały one 94% dyplomów doktorskich, podczas gdy inne instytucje naukowe (przeważnie czteroletnie) wydały ich tylko 6% . Uniwersytety, działając obok licznych instytutów i centrów badawczych oraz towarzystw naukowych, zachowały swą do­minującą pozycję z dwóch zasadniczych powo­dów: przede wszystkim przyczyniają się do pod­niesienia poziomu nauczania w kraju, po drugie zaś odpowiadają wymaganiom, jakie sta­wia nauce zarówno rząd, jak i przemysł.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)