POŻYTECZNY ZABIEG

Zabieg ten wydaje się bardziej pożyteczny niż próba zna­lezienia definicji, tak często przecież umownej, a tak rzadko kładącej kres nieporozumieniom.Pojęcie „społeczności”, jakim posługujemy się w języku polskim, znajduje swój odpowiednik w wielu językach europejskich z tym jednak,że — jak już wiemy — używa się często zamien­nie pojęcia „wspólnota”. Nie zawsze jest to moż­liwe i uzasadnione, skoro np. możemy mówić o  „wspólnocie mieszkaniowej” lub „wspólnocie własności”, natomiast niezrozumiałe byłyby ta­kie określenia, jak „społeczność mieszkaniowa” lub „społeczność własnościowa” . W poszukiwa­niu synonimów „społeczności” można by wska­zać na pojęcie „kolektywu”, tj. pewnej grupy, którą cechuje mniejsza lub większa jednorod­ność poglądów będąca rezultatem akceptowania tych samych zasad myślenia lub postępowania ; ograniczoność przestrzenna każdego kolektywu każe jednak wyeliminować to pojęcie z dalszych rozważań i ograniczyć się do najważniejszej pa­ry pojęć: „społeczności” i „wspólnoty”.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)