PRACOWNICY NAUKI

Tego typu pracow­nicy nauki prowadzą owocną pracę badawczą jedynie w rozwiniętych środowiskach innych państw i osiągają tam wyniki o wysokim zna­czeniu. We własnym środowisku nie mogą po­szczycić się niemal żadnymi efektami. Jest tak przede wszystkim dlatego, że pracownicy nauki, którzy pragną nie tylko przetrwać, ale i rozwi­jać naukę w swoim własnym, rodzinnym spo­łeczeństwie, winni utrzymać się na poziomie międzynarodowym. W wyjątkowych wypad­kach, tam gdzie warunki dla badań naukowych zostały zdobyte, mogą oni rzeczywiście sprostać wymogom zarówno wysokiej jakości, jak i waż­ności badań dla rozwoju nauki w swym kraju. Tuzin naukowców działających w izolacji nie jest w stanie uzyskać efektów o znaczeniu mię­dzynarodowym, przeciwnie: skazani oni są na postępujące zacofanie własnego warsztatu ba­dawczego, co pociąga za sobą upadek całego śro­dowiska.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)