PRĄDY KULTURALNE

Ponieważ istnia­ło wiele prądów kulturalnych o podobnym pro­mu, ludzie nauki reprezentujący te różne kie­runki zaczęli w przeszłości szukać wartości, któ­re chcieli narzucić. Poza tym, rozmieszczenie placówek naukowych i technicznych wśród róż­ny c: h środowisk ludzi nauki pochodzących z róż­nych społeczności powoduje pogłębianie podzia­łu na grupy kulturalne i podkreśla ich we­wnętrzną postawę, quasi-średniowieczną, wobec  nauki.Pierwszy niepodległy rząd Indii stworzył w 1947 r. ministerstwo badań naukowych i bo­gactw naturalnych, na czele którego stanął oso- baseie premier Nehru. Decyzja ta miała na celu podkreślenie roli nauki w krajach rozwijają­cych się i znaczenia, jakie rząd przywiązywał do tego faktu. Jedenaście lat po uzyskaniu nie­podległości rząd przyjął „Rezolucję w sprawie polityki naukowej”, która określała jasno rolę i miejsce nauki w kraju.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)