PRÓBA ODPOWIEDZI

Próbę odpowiedzi na to pyta­nie zacząć trzeba — mimo wszystko — od ogra­niczenia owej „nieprzewidywalności”, jako że w historii nauki wielkie odkrycia zdarzają się na ogół rzadko, natomiast częste bywają drobne osiągnięcia, których kumulacja stwarza postęp nauki. Jednakże zarówno wielkie, jak i małe po­stępy w tym zakresie są procesem złożonym, a ich mechanizm znany jest przede wszystkim uczonym. Stąd udział tych ludzi właśnie w pla­nowaniu badań naukowych uznać trzeba za co najmniej pożyteczny, jeżeli już nie niezbędny. Skoro wszystkie państwa oparły dziś swoją politykę naukową na zasadzie planowania i sko­ro żywot wszystkich instytucji i pracowników nauki bije rytmem z góry ustalonym (plano­wym), zagadnienie planowania prowokuje do dyskusji.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)