PROCES FORMOWANIA SPOŁECZNOŚCI

W takim stanie rze­czy proces formowania się rodzimych społecz­ności uczonych przebiega tam z dużymi oporami i stale napotyka trudności, wśród których bo­dajże największą jest płynność kadr naukowych, gdyż pochodzący z innych krajów uczeni wra­cają do ojczyzny lub też znajdują inne stano­wiska, bardziej im odpowiadające. Taka sytua­cja wymaga prowadzenia przez państwa afry­kańskie szczególnie konsekwentnej polityki na­ukowej, co przecież nie zawsze jest możliwe ze względu na brak doświadczeń, a często i kompe­tencji. Państwa Trzeciego Świata zdają sobie jednak doskonale sprawę z tego, że tylko rozwój rodzi­mej nauki zapewni im należne miejsce wśród innych państw i zabezpieczy je przed ujemnymi skutkami kryzysów.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)