PROGRAMY I PROJEKTY

Choć sprawa jest skomplikowana, można omó­wić ją sumarycznie, zwracając uwagę na kilka ważnych zagadnień. Projekty i programy lansowane i opraco­wywane wspólnie przez organizacje międzyna­rodowe lub na zasadzie dwustronnych układów zapewniają dostarczenie aparatury naukowej i grup ekspertów. Jednakże kraje rozwijające państwa poszczególnych państw z drugiej strony. Głos pracowników nauki nie może być lekce­ważony, skoro oni właśnie są w ostatniej instan­cji odpowiedzialni za poziom intelektualnego przygotowania przyszłych generacji, które już niedługo zaczną odgrywać decydującą rolę w dziejach państw arabskich.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)