PROPOZYCJA MODELU

Obecnie wysuwa się na czoło propozycja modelu „pragmatystycznego”, w którym „funkcjonalna separacja między rolą polityka i doradcy jest zastąpiona przez kry­tyczny dialog” . Pozwala to — jak łatwo się do­myślić — postawić tak ważną dziś kwestię współodpowiedzialności uczonych za decyzje, noszące przecież charakter nie tylko wyłącznie naukowy.W jednej ze swoich prac niemiecki socjolog, historyk i teoretyk nauki, Max Weber, stwier­dzał niemożliwość pogodzenia zawodu uczonego z zawodem polityka, jak się okazało, pomylił się, gdyż w pół wieku po jego śmierci (Weber zmarł w 1920 r.) trudno by znaleźć kraj, w którym unia „rzeczowa” i „personalna” między polity­ką i nauką byłaby czymś egzotycznym, a wspom­niany wyżej „pragmatystyczny” model współ­działania oznacza stan rzeczy, który już istnieje, albo który istnieć będzie w najbliższej przyszło­ści.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)