PROSTA SPRAWA

Również i w tym przypadku sprawa nie jest prosta zważywszy, że dzisiejsi intelektualiści różnią się od swych poprzedników z dawniej­szych epok; nieprecyzyjność tego określenia nie przeraża jednak autorów, podobnie jak i dość często spotykana pogarda wobec tej grupy (pe­wien pisarz np. twierdzi, że intelektualistami byli sofiści wobec Platona, encyklopedyści wo­bec Jana Jakuba Rousseau, ideolodzy wobec Marksa itd.). Jeśli więc intelektualiści nie two­rzą jasno określonej grupy społecznej, ich zawo­dowe rozwarstwienie pozwala, z grubsza rzecz biorąc, na wyodrębnienie „uczonych” i przepro­wadzenie analizy ich specyficznego statusu.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)