PROWADZONE KAMPANIE

Kampanie przeciwko akademizmowi, autonomii obiektywizmowi w nauce miały przeważnie dwa aspekty: ideologiczny i administracyjny. W tej sytuacji trzeba się zastanowić, co należy uczynić, aby uratować sprawność funkcjonowa­nia społeczności uczonych. Ponieważ, zdaniem wielu pracowników nauki, ingerencje są niemal zawsze rezultatem presji z zewnątrz, należy żą­dać większej autonomii nauki, a w szczególnoś­ci niezależności politycznej zespołu naukowego. Sprawa jednak nie jest tak prosta, jak się na pozór wydaje. Wiadomo bowiem, że związki ist­niejące między działalnością naukową, politycz­ną i ekonomiczną w danym kraju są bardziej lub mniej ścisłe, zależnie od istniejącego tam ustroju; co więcej: jasne jest również, że związki te mogą być wzmocnione właśnie dzięki czyn­nikom ekonomicznym lub ze względów wojsko­wych, politycznych czy ideologicznych.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)