PRZEDSTAWIENIE RÓŻNIC

Przedstawienie niektórych tylko różnic mię­dzy światem nauki i ideologiami, z których czer­pią swe argumenty władze monopolistyczne, nie może pominąć problemu stosunków między wła­dzą i strukturami politycznymi. Zgodnie z hie­rarchią wartości ideologicznych władz monopo­listycznych te właśnie stosunki są decydujące, wszystkie inne zaś mogą być pominięte. System wartości w pojęciu naukowców jest oczywiście Zupełnie inny, a stosunki między władzą i insty­tucjami politycznymi odgrywają tu rolę o wiele mniejszą. Zasada „wiedzieć to móc” była co prawda niejednokrotnie wyrażana przez zwolen­ników racjonalizmu i intelektualizmu, lecz aby ją należycie zrozumieć, trzeba ją umieścić w kontekście myśli naukowej: nie oznacza onawcale, że pierwszym celem nauki i działalności naukowej powinno być ochranianie władzy lub zajmowanie dominującej pozycji w łonie spo­łeczeństwa.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)