PRZESŁANKI NAUKI

Nic więc dziwnego, że zwany „polskim Makjawelem” Krzysztof Warszewieki pisał u schyłku XVI w. znamien­ne słowa: „Nie losem, lecz radą, nie przypad­kiem, lecz sztuką najwyższą z wszystkich sztuk rządzi się Rzeczpospolita”. W ten sposób rodziły się przesłanki nauki o umiejętności rządzenia państwem, którą w połowie XVII w. we wstępie do słynnej Encyklopedii nazwie d’Alembert „najtrudniejszą ze wszystkich nauk”. Kiedy pi­sał te słowa, oświecony absolutyzm przypieczę­tował unię centralistycznie rządzonego państwa z racjonalistycznymi prądami epoki i doszło do powiązania sztuki rządzenia z wiedzą o człowie­ku jako „istocie społecznej”. Filozofowie, praw­nicy i ekonomiści działający u boku oświeconych książąt oraz w radach miejskich przedkładali swym chlebodawcom wiele projektów, które do­tyczyły zarówno zmodernizowania administra­cji państwa, jak i doskonalenia nauk, sztuk i rzemiosł uprawianych przez „poddanych” ma­jących szanse, aby (głównie w miastach) stać się „obywatelami”.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)