PRZEZNACZONE SUMY

Niedawno stwierdzono, że sumy przeznaczone przez władze centralne na badania naukowe i ich rozwój stanowiły taki sam procent inwe­stycji globainyeh (niewiele ponad 1%) w drugim i trzecim planie 5-letnim (1955—1960 i 1961— —1966). Poza tym stwierdzić można, że ogólny podział sum przyznanych przez władze central­ne na te cele w pewnych działach produkcji nie jest zgodny ze strukturą inwestycji globalnych, realizowanych w ramach drugiego i trzeciego planu 5-letniego i że rejony, gdzie podstawowe badania naukowe są mało rozwinięte, odznacza­ją się dużym importem i współpracą zagranicz­ną. Uczeni hinduscy pracują w zakładach nauko­wych finansowanych przez poszczególne stany i władze centralne, w ministerstwach i admini­stracji lub w laboratoriach i różnych instytutach badawczych powoływanych przez rząd.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)