PRZYDATNE WYNALAZKI

Wybierając przydatne wynalazki, kierowano się ich użytecznością dla potrzeb własnego kraju, a następnie koncentrowano uwagę na kilku pod­stawowych problemach, co pozwoliło unikać rozpraszania wysiłków. A oto autorytatywna charakterystyka tej metody dokonana przez re­prezentanta japońskiego przemysłu, a przytoczona z uznaniem podczas dyskusji nad. podsta­wowymi problemami polityki naukowej w Pol­sce : „W porównaniu ze Stanami Zjednoczo­nymi poziom wydatków na badania naukowe jest w Japonii jeszcze stosunkowo niski. Mimo to Japończycy potrafią wycisnąć swe «małe» budżety do ostatka, osiągając lepsze rezultaty przy mniejszych kosztach, między innymi dla­tego, że umieją staranniej wybierać sobie cele. (…) My stosujemy po prostu «teorię luk». Wy­szukujemy «luki techniczne*, problemy prze­oczone przez firmy europejskie i amerykańskie. Koncentrując w ten sposób wszystkie nasze za­soby — ludzkie i materialne — w kilku tylko dziedzinach, jesteśmy w stanie opracowywać unikalne rozwiązania techniczne i technologiczne.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)