PRZYKŁAD JAPONII

Kraj, o którym z kolei będzie mowa, sta­nowi dla całego świata fascynujący, a zarazem pouczający przykład osiągnięcia bardzo wyso­kiego poziomu gospodarczego dzięki specyficz­nemu ukierunkowaniu swego potencjału nauko­wego. Japonia, która jest dziś — obok ZSRR, USA i NRF — jednym z największych potenta­tów przemysłowych świata, rozpoczęła karierę nowożytnego państwa w połowie ubiegłego stu­lecia, kiedy to od 1854 r. pod presją zwolenni­ków modernizacji doszło do zawarcia traktatów z państwami europejskimi. Właściwy jednak rozwój Japonii rozpoczął się od …klęski podczas drugiej wojny światowej, zakończonej tragedią Hiroszimy w 1945 r. Odtąd Japończycy wkro­czyli na drogę, która w ciągu ćwierćwiecza do­prowadziła ich do olbrzymich sukcesów dzięki przemyślnemu przeszczepianiu naukowych i technologicznych osiągnięć Europy i Ameryki.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)