PRZYSZŁOŚĆ LUDZKOŚCI

Jeżeli przyszłość ludzkości ma być godna jej przeszłości, całkowi­ta reorientacja wielu poglądów i poczynań jest niezbędna. Nie jest to jedyny problem, który musi zostać szybko rozwiązany, gdyż niemal równocześnie z załamaniem się dotychczasowej linii polityki naukowej pojawił się nowy problem, którego znaczenie narasta lawinowo — jest nim współ­uczestnictwo uczonych Trzeciego Świata w po­dejmowaniu decyzji o znaczeniu decydującym dla przyszłości wszystkich mieszkańców nasze­go globu.Szczególnie interesującym, a zarazem skomplikowanym przypadkiem przyswajania postępu technicznego są kraje rozwijające się, określane zazwyczaj mianem krajów Trzeciego Świata.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)