PUNKT WIDZENIA

Z te­go m. in. punktu widzenia stwierdzić można, że społeczności uczonych są z jednej strony „zamk­nięte”, gdyż status ich określony jest przez prze­pisy prawne ustalające hierarchię wewnętrz­ną poszczególnych członków, zakres i kierunek ich dsiałalności, kooptację itd. oraz normy (prze­ważnie niepisane), które ustalają określony etos członków. Z drugiej jednak strony, społeczności uczonych zaliczyć można do rzędu społeczności „otwartych”, skoro naczelnym kryterium dobo­ru ich składu osobowego jest osiągnięcie pewne­go stopnia umysłowej sprawności, pozwalającej na rozwijanie mniej lub bardziej oryginalnej działalności intelektualnej. 

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)